Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

"Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej"

Publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” ukazała się w 2017 roku – to pokłosie konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Lelowie rok wcześniej. Druk książki pod redakcją Mirosława Skrzypczyka został sfinansowany przez Gminę Lelów.Prezentowane w niej artykuły próbują uchwycić różnorodne aspekty, poszczególne praktyki i wydarzenia, kształtujące krajobraz kulturowy ziemi lelowskiej.

Jak napisał w swojej recenzji dr hab. prof. UR Marek Stanisz: „ Artykuły przeznaczone do monografii zbiorowej (…) obejmujące zganienia związane z historią i współczesnością tych terenów – wpisują się w szeroki nurt popularnej dziś w Polsce refleksji regionalistycznej. Nurt to tym bardziej interesujący, ze w jego ramach rozwijają się różnorodne, często niezwykle cenne inicjatywy podejmowane przez lokalnych działaczy kulturalnych, a także badania naukowe dotyczące małych ojczyzn.”

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny – tytułowy krajobraz ziemi lelowskiej został w niej przedstawiony z różnych perspektyw badawczych: archeologicznej, historycznej, antropologicznej, literaturoznawczej oraz kulturoznawczej.

 

Tekst, zdjęcia: A. Zając-Włodarska, LTH-K

Ostatnie publikacje

IMG_3270 (640x427).jpg

"Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej"

Publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” ukazała się w 2017 roku – to pokłosie konferencji…

Czytaj dalej..

promocja-12-2.jpg

Lelów: miejsce - doświadczenie - pamięć

Wydana w 2016 roku książka "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć" jest pokłosiem interdyscyplinarne…

Czytaj dalej..

okladka.jpg

Publikacja z okazji 10-lecia LTH-K

Liczący 66 stron folder 10 lat LTH-K. Z pamięcią i pasją. - to jedna z ostatnich publikacji Towarzys…

Czytaj dalej..