Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Granty i zadania zlecone realizowane przez LTH-K w latach 2005-2015

Granty i zadania zlecone realizowane przez LTH-K w latach 2005-2015

l.p.

rok

nazwa grantu / zadania zleconego

grantodawca

kwota

1.

2005

Obywatel Walenty Zwierkowski. Lelowianin, Polak, Europejczyk

Fundacja Wspomagania Wsi

7 000

2.

2006

Spływ pontonowy rzeką Białką na obrzeżach jurajskich parków krajobrazowych

Fundacja Wspomagania Wsi

10 000

3.

2006

Polacy i Żydzi razem – wielokulturowość ziemi lelowskiej

Urząd Marszałkowski

6 000

4.

2006

Dziedzictwo kulturowe wsi województwa śląskiego

Urząd Marszałkowski

6 000

5.

2007

V Święto Ciulimu-Czulentu

Urząd Marszałkowski

6 000

6.

2008

Odnowa pomnika powstańców styczniowych 1863 r. w Mełchowie

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ROPWM

10 000

7.

2010

Zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez organizację inscenizacji z epoki powstania styczniowego  z udziałem grup rekonstrukcyjnych

LGD Północna Jura

14 250

8.

2011

IX Święto Ciulimu-Czulentu

Urząd Marszałkowski

8 000

9.

2011

Szlak rowerowy traktem dworków ziemiańskich ziemi lelowskiej

LGD Północna Jura

29 552

10.

2013

Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. XI Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur

Urząd Marszałkowski

6 000

11.

2014

Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. XII Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur

Urząd Marszałkowski

6 000

12.

2014

PZU Trasa zdrowia

PZU

3 000

13.

2015

Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. XIII Święto Ciulimu-Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur

Urząd Marszałkowski

4 000

 

 

 

Ostatnie projekty

Granty i zadania zlecone realizowane przez LTH-K w latach 2005-2015

Granty i zadania zlecone realizowane przez LTH-K w latach 2005-2015

l.p.

rok

nazwa grantu / …

Czytaj dalej..